Компания жаңалықтары


14 Декабрь 2017
2017 жылы желтоқсан айының 07 жұлдызында «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданды:

1. Сагиев Бауыржан Нурпеисовичті Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігінен мерзімінен бұрын тоқтату. 
2. 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы саны үш адам болып және келесі мүшелерді қалдыру: Тусеев Чокан Тургараевич және Усаев Ильяс Рахматович (Тәуелсіз директор). 2017 жылдың 07 желтоқсаннан бастап Бекожанов Бахтияр Сейтжанович Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып сайлансын. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 5 (бес) жылға белгіленсін.


3 Ноябрь 2017

АО «Шымкент Мунай онімдері» извещает о  том, что Советом Директоров Общества на 138 заседании 03 ноября 2017 года было принято решение:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и назначении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров – «07» декабря 2017 года в 11.00 часов по адресу: г.Шымкент, Енбекшинсикй район, жилой массив Жулдыз, ул.Ю.Гагарина, стр.27/10. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится «08» декабря 2017 года по тому же адресу и в то же время.


21 Июль 2017
2017 ж. шілде айының 20 жұлдызынан бастап "Шымкент Мұнай өнiмдерi" АҚ-ң KZ1C03300015 жай акциялары (KZ1C00000447, KASE альтернативтік алаңы, "акциялар" секторы, SHMO) эмитент бастамасы бойынша  Қазақстан қор биржасы Листинг комиссиясының (KASE) шешімімен  KASE ресми тізімінен алынып тасталғаны жөнінде хабарлайды.


4 Июль 2017

2017 жылы мауысым айының 26 жұлдызында «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданды:

1. 2016 жылындағы Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту.
2. Жай акциялары бойынша дивидентер төлемеу...


17 Март 2017

«Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ң акцияларды сату туралы ұсыныс

Құрметті «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ң  акционерлері

Осымен, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 25 баптың 3 тармағына сәйкес (АҚ туралы заң),

«ҚОР» Мұңай Компаниясы АҚ, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 58, «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ң (әрі қарай – Қоғам) 3 992 577 жәй акциялары иесі болып, Қоғамның басқа акционерлеріне (жәй акциялардың иелері) өз акцияларын бір акция үшін 693,79 тенгеге сатуды ұсынады.


31 Январь 2017

АО «Шымкент мунай онiмдерi» извещает акционеров о том, что Советом директоров общества на 122 заседании 31 января 2017 года было принято решение


29 Июнь 2016

«Шымкент Мұнай Өнімдері» АҚ-ң акционерлеріне хабарлама


29 Март 2016

29 марта 2016 года на заседании Совета директоров № 117 было принято следующее решение:

Решением Совета Директоров АО «Шымкент Мунай онимдери» от 29 марта 2016г. создано 3 (три) Комитета:

1.    Комитет внутреннего аудита при Совете Директоров Общества;

2.    Комитета по стратегическому планированию;

3.    Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров Общества;


2 Октябрь 2015
№ 38-3-01-68 акті негізінде «Шымкент Мұнай Өнімдері» АҚ-ның қызметтік іс-әрекетіне таңдамалы тексеру тағайындау барысында 28 тамыз 2015 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк қызметкерлері мекемеге тексеру жүргізді.


23 Июнь 2015

«Шымкент Мұнай Өнімдері» АҚ-ң акционерлеріне хабарлама. 2015 жылдың маусым айының 23 жұлдызында өткен «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ң акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында, қоғамның № KZ1С03300015 жай акциялары бойынша дивидентер төлемеу туралы шешім қабылданды.


20 Июнь 2015
20 июня 2015 года на заседании Совета директоров № 115 было принято следующее решение: Одобрить заключение АО «Шымкент Мунай онiмдерi», АО «Казкоммерцбанк» и ТОО «Alsai LLC» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений к следующим Договорам залога


20 Июнь 2015
20 июня 2015 года на заседании Совета директоров № 114 было принято следующее решение: Одобрить заключение АО «Шымкент Мунай онiмдерi», АО «Казкоммерцбанк» и ТОО «Alsai LLC» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений к Договорам залога


26 Март 2014

26 наурыз 2014 жылы «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ның Директорлар кеңесiнiң 107 отырысында акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданды. Жиналыс 28 сәуір 2014 жылы сағат 11.00-де,  Сайрам ауданы Жұлдыз ауылындағы Қоғамның әкімшілік ғимаратында өтеді.


25 Июнь 2013

«Шымкент Мұнай Өнімдері» АҚ-ң акционерлеріне хабарлама

    2013 жылдың маусым айының 25-шы жұлдызында өткен «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ң акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында, қоғамның жай акциялары № KZ1С03300015 бойынша дивидентер төлемеу туралы шешім қабылданды.


17 Июнь 2013

«Шымкент Мұнай өнімдері» Акционерлік қоғамының акционерлеріне және кредиторларына хабарлама.

17 маусым 2013 жылы «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ның директорлар кеңесiнің 101 отырысында Қоғам, «Alsai LLC» ЖШС-гі және  «Казкоммерцбанк» АҚ-ның арасында мүдделігі бар iрi мәмiле жасау туралы шешiм қабылданды.


24 Май 2013

«Шымкент Мұнай өнімдері» Акционерлік қоғамының акционерлеріне хабарлама

24 мамыр 2013 жылы «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ның Директорлар кеңесiнiң 100 отырысында акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданды. Жиналыс 25 маусым 2013 жылы сағат 11.00-де, Сайрам ауданы Жұлдыз ауылындағы Қоғамның әкімшілік ғимаратында өтеді.


25 Апрель 2013

«Шымкент Мұнай өнімдері» Акционерлік қоғамының акционерлеріне және кредиторларына хабарлама

 25 сәуір 2013 жылы «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ның директорлар кеңесiнің 99 отырысында Қоғаммен «Казкоммерцбанк» АҚ-ның арасында мүдделігі бар iрi мәмiле жасау туралы шешiм қабылданды.


Статьи 1 - 17 из 37
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец Все


© 2009-2010 АҚ "Шымкент Мұнай Өнiмдерi"        Барлық құқықтар қорғалынды

Компания  Қызмет көрсету  Акционерлерге  Клиенттерге  Байланыстар