Жанар-жағармайдың жоғары сапасы

«Шымкент Мұнай Өнімдері» АҚ-ның бүгінгі таңдағы негізгі қызметі мұнай өнімдерін көтерме және бөлшек сату, мұнай өнімдерін қабылдау, сақтау және құю бойынша қызметттер ұсыну және автомобильдерді жөндеу бойынша техникалық қызмет көрсету болып табылады

26 июля 2023 года на ежегодном общем собрании акционеров АО «Шымкент Мунай онімдері» принято следующее решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год...

Подробнее

АО «Шымкент Мунай онімдері» извещает о  том, что Советом Директоров Общества на заседании 20 июня 2023 года было принято решение

Подробнее

27 июля 2022 года на ежегодном общем собрании акционеров АО «Шымкент Мунай онімдері» принято следующее решение:

Подробнее

АО «Шымкент Мунай онімдері» извещает о  том, что Советом Директоров Общества на заседании 22 июня 2022 года было принято решение:

Подробнее